TTHC Portlet TTHC Portlet

TTHC
tthc-search-form
please-enter-tthc-name-or-keyword-on-search-content-below
select-advance-search-for-more-search-options
tthc-list 
# tthc-title tthc-category
1 Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
2 Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể thao trên địa bàn huyện Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
3 Cấp thẻ cộng tác viên thể dục thể thao Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
4 Giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký hoạt động với thư viện cấp huyện Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
5 Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
6 Chia tách, sáp nhập thư viện cấp huyện Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
7 Đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp huyện, cấp xã có trụ sở đóng trên địa bàn. Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
8 Công nhận tổ dân phố văn hoá Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
9 Công nhận làng văn hóa Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao
10 Thủ tục giải quyết tố cáo Lĩnh vực Thanh Tra
11 Thủ tục xử lý đơn thư Lĩnh vực Thanh Tra
12 Thủ tục tiếp dân. Lĩnh vực Thanh Tra
13 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực Thanh Tra
14 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực Thanh Tra
15 Giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục và đào tạo Lĩnh vực Người có công
16 Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng mộ Lĩnh vực Người có công
17 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ Lĩnh vực Người có công
18 Cấp giấy chứng nhận bị thương Lĩnh vực Người có công
19 Cấp giấy báo tử cho liệt sỹ Lĩnh vực Người có công
20 Giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Lĩnh vực Người có công
Showing 1 - 20 of 186 results.
of 10