Thông tin thuốc
Tìm kiếm thông tin thuốc
Kết quả tìm kiếm 
# Số giấy tiếp nhận Năm tiếp nhận Tên thuốc Công ty đăng ký thông tin, quảng cáo thuốc Loại hình thông tin quảng cáo Số đăng ký thuốc
21 0762 2010 Acnes Medical Cream Công ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam Trên báo cho công chúng VD-7385-09
22 0750 2010 Acnotin VPĐD Mega Lifesciences Pty. Ltd Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-7742-09
23 0458 2010 Acnotin VPĐD Mega Lifesciences Pty. Ltd Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-7742-09, VN-6224-08
24 0521 2010 Acodine Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD- 6303 - 08
25 0336 2010 Actilyse Boehringer Ingelheim International GmbH Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN1-193-09
26 0338 2010 Actilyse Boehringer Ingelheim International GmbH Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN1-193-09
27 0335 2010 Actilyse Boehringer Ingelheim International GmbH Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN1-193-09
28 0337 2010 Actilyse Boehringer Ingelheim International GmbH Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN1-193-09
29 0781 2010 Actoramin Công ty TNHH Liên Doanh Stada - Việt Nam Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD-5628-08
30 0016 2010 Actrapid HM Văn phòng đại diện công ty Diethelm & Co., Ltd Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN - 4407 - 07
31 0118 2010 Adalat LA Công ty cổ phần dược liệu trung ương 2 Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-9418-05
32 0089 2010 Adragin Công ty TNHH IC Việt Nam Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VD-5351-08
33 0628 2010 Adrenoxyl Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam. Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VD-10359-10
34 0339 2010 Aggrenox Boehringer Ingelheim International GmbH Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-3827-07
35 0340 2010 Aggrenox Boehringer Ingelheim International GmbH Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-3827-07
36 0341 2010 Aggrenox Boehringer Ingelheim International GmbH Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-3827-07
37 1361 2010 Agimol Công ty cổ phần dược phẩm Agimex An giang Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD - 8470 - 09
38 1362 2010 Agituss Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD- 8473 - 09
39 1035 2010 Airtaline Công ty TNHH Korea United Pharm. Int' L Inc. Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VD-2994-07
40 0735 2010 Alaxan Công ty TNHH United Pharma Việt Nam Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD-11370-10
Hiển thị 21 - 40 of 9.165 kết quả.
của 459