Thông tin thuốc
Tìm kiếm thông tin thuốc
Kết quả tìm kiếm 
# Số giấy tiếp nhận Năm tiếp nhận Tên thuốc Công ty đăng ký thông tin, quảng cáo thuốc Loại hình thông tin quảng cáo Số đăng ký thuốc
8181 0679 2014 Zantac VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP.HCM Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-10265-10
8182 1184 2014 Zantac Injection VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP.HCM Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-10265-10
8183 1180 2014 Zeffix VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP.HCM Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-17443-13
8184 0342 2014 Zinacef VPĐD GlaxoSmithKline tại TP.Hồ ChƯ Minh Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-10706-10
8185 0343 2014 Zinacef VPĐD GlaxoSmithKline tại TP.Hồ ChƯ Minh Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-10706-10
8186 0910 2014 Zinnat Suspension VPĐD GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP.HCM Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-9663-10
8187 0353 2014 Zoladex VPĐD AstraZeneca Singapore Pte. Ltd. Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-8435-09
8188 0354 2014 Zoladex VPĐD AstraZeneca Singapore Pte. Ltd. Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-8435-09
8189 1024 2014 Zoloft VPĐD công ty Pfizer (Thailand) Ltd. Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-17543-13
8190 1025 2014 Zoloft VPĐD công ty Pfizer (Thailand) Ltd. Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-17543-13
8191 1170 2014 Zometa VPĐD Novartis Pharma Services AG Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-11973-11
8192 0388 2014 Zopistad 7.5 Công ty TNHH Liên Doanh Stada - Việt Nam Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VD-18856-13
8193 0208 2014 Zytiga VPĐD Công ty Janssen - Cilag Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN2-147-13
8194 0489 2014 Zytiga VPĐD Janssen - Cilag Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN2-147-13
Hiển thị 8.181 - 8.194 of 8.194 kết quả.
của 410