Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Giải quyết chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Lĩnh vực Người có công
22 Giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng đã từ trần Lĩnh vực Người có công
23 Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Lĩnh vực Người có công
24 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Lĩnh vực Người có công
25 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Lĩnh vực Người có công
26 Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc từ trần trước ngày 01/01/1995 Lĩnh vực Người có công
27 Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực Người có công
28 Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế Lĩnh vực Người có công
29 Hỗ trợ tiền sử dụng đất Lĩnh vực Người có công
30 Hỗ trợ tiền sửa chữa nhà Lĩnh vực Người có công
31 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Lĩnh vực Người có công
32 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (trường hợp di chuyển hồ sơ từ huyện này sang huyện khác trong tỉnh) Lĩnh vực Người có công
33 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (trường hợp di chuyển hồ sơ từ xã này sang xã khác trong huyện) Lĩnh vực Người có công
34 Đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao đông từ 61% trở lên đã từ trần. Lĩnh vực Người có công
35 Giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Lĩnh vực Người có công
36 Đề nghị cấp lại Bằng “ Tổ quốc ghi công” Lĩnh vực Người có công
37 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
38 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
39 Tiếp nhận hộ di dân Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
40 Di dân ở nơi đi Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Hiển thị 21 - 40 of 186 kết quả.
của 10