Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Người có công
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục và đào tạo Lĩnh vực Người có công
2 Hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng mộ Lĩnh vực Người có công
3 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ Lĩnh vực Người có công
4 Cấp giấy chứng nhận bị thương Lĩnh vực Người có công
5 Cấp giấy báo tử cho liệt sỹ Lĩnh vực Người có công
6 Giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Lĩnh vực Người có công
7 Giải quyết chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Lĩnh vực Người có công
8 Giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng đã từ trần Lĩnh vực Người có công
9 Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Lĩnh vực Người có công
10 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Lĩnh vực Người có công
11 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Lĩnh vực Người có công
12 Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc từ trần trước ngày 01/01/1995 Lĩnh vực Người có công
13 Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực Người có công
14 Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế Lĩnh vực Người có công
15 Hỗ trợ tiền sử dụng đất Lĩnh vực Người có công
16 Hỗ trợ tiền sửa chữa nhà Lĩnh vực Người có công
17 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Lĩnh vực Người có công
18 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (trường hợp di chuyển hồ sơ từ huyện này sang huyện khác trong tỉnh) Lĩnh vực Người có công
19 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (trường hợp di chuyển hồ sơ từ xã này sang xã khác trong huyện) Lĩnh vực Người có công
20 Đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao đông từ 61% trở lên đã từ trần. Lĩnh vực Người có công
Hiển thị 1 - 20 of 22 kết quả.
của 2