Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
2 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
3 Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
4 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
5 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
6 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
7 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
8 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
9 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
10 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
11 Sáp nhập, chia tách trường Mầm non Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
12 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
13 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
14 Giải thể trường Mầm non (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường). Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
15 Giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
16 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
17 Thành lập trường Mầm non tư thục Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
18 Thành lập trường Tiểu học tư thục Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
19 Thành lập trường trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Hiển thị 19 kết quả
của 1