Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
2 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
3 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
4 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện). Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
5 Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã khi di chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
6 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
7 Giải thể hợp tác xã. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
8 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
9 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
10 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
11 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX, danh sách ban quản trị, ban kiểm sóat HTX. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
12 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
13 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
14 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
15 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
16 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
17 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
18 Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
19 Đăng ký điều lệ hợp tác xã sữa đổi. Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi mất). Lĩnh vực Thành lập HTX và doanh nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 25 kết quả.
của 2