Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Giám đốc Trung tâm hoặc Hiệu trưởng nhà trưòng nơi đi.
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Hiển thị 1 kết quả.