Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết tố cáo Lĩnh vực Thanh Tra
2 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực Thanh Tra
3 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực Thanh Tra
Hiển thị 3 kết quả
của 1